Ενδείξεις και μέθοδοι

αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων

Η Αγγειοχειρουργική ασχολείται με την αποκατάσταση της κυκλοφορίας όλων των αγγειακών συστημάτων (αρτηρίες, φλέβες, λεμφαγγεία) από άκρους πόδας έως και των κροταφικών αρτηριών, εκτός της καρδιακής και ενδοκρανιακής χώρας.

φλέβα

Σκοπός: η χειρουργική θεραπεία έχει:

Α) προφυλακτικό χαρακτήρα. Αποφυγή ρήξεως ανευρύσματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου.
Β) θεραπευτικό χαρακτήρα. Επαναγγείωση ενός άκρου και αποφυγή ακρωτηριασμού ή μιας νεφρικής αρτηρίας και αποκατάσταση της αρτηριακής πιέσεως. Διάσωση του οργάνου.

Ενδείξεις:

Α) ιατρική: προφυλακτική και θεραπευτική.
Β) ιατροκοινωνική: Αποκατάσταση της επαγγελματικής δραστηριότητας και βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Στάδια ΙΙΙ (άλγος αναπαύσεως) και IV(γάγγραινα) αποτελούν πάντα ένδειξη χειρουργικής θεραπείας.

Είδη αρτηριακών επεμβάσεων

του αποφραγμένου τμήματος της αρτηρίας
Α) Παράκαμψη: Παράκαμψη της βλάβης με μόσχευμα.
Β) Αντικατάσταση του αποφραγμένου τμήματος και αποκατάσταση της συνεχείας του
αγγείου με παρεμβολή μοσχεύματος.
Γ) Ενδαρτηρεκτομή: Αφαίρεση με ειδική τεχνική του έσω χιτώνα με την αθηρωματική πλάκα
και το θρόμβο (θρομβοενδαρτηριεκτομή) με αποκατάσταση της βατότητας του αυλού.
Δ) Εμβολεκτομή: Υπό τοπική αναισθησία αφαίρεση εμβόλων με τη βοήθεια του καθετήρα
Fogarty.
E) Θρομβεκτομή: Επιταχύνεται με μία ή με συνδυασμό περισσοτέρων αγγειοπλαστικών
επεμβάσεων (παράκαμψη, ενδαρτηριεκτομή κ.α.)
Στ) Διευρυντική πλαστική: Εκτελείται τοπική ενδαρτηριεκτομή και συρραφή της αρτηρίας με
παρεμβολή εμβαλώματος για διεύρυνση του αυλού.
Ζ) Εξωανατομικές επεμβάσεις: Είναι παρακαμπτήριες επεμβάσεις οι οποίες εκτελούνται
υπό τοπική αναισθησία (πχ μασχαλο-μηριαία, μηρο-μηριαία παράκαμψη) σε άτομα κακής
γενικής καταστάσεως με απειλούμενο ακρωτηριασμό.
Η) Συμπαθεκτομή (αυχενική, θωρακική, οσφυϊκή): Αφαίρεση τμήματος της συμπαθητικής
αλύσου με αντίστοιχα γάγγλια η οποία καταργεί τον τόνο των αρτηριολίων και των μικρών
αρτηριών. Προκαλεί πτώση των περιφερικών αντιστάσεων και βελτιώνει την δερματική
κυρίως κυκλοφορία. 

Είδη μοσχευμάτων:

Υπάρχουν τρία είδη:
Α) ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ:
1. αυτόλογο μόσχευμα: Εξαιρείται φλέβα ή αρτηρία και τοποθετείται σε άλλη περιοχή στον ίδιο άνθρωπο.
2. ομόλογο μόσχευμα: τοποθετείται (φλέβα) από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3. ετερόλογο μόσχευμα: Αγγείο ζωικής προελεύσεως τοποθετείται σε άνθρωπο.

Β) ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (Dacron, PTFE)

Γ) ΜΙΚΤΑ: Συνδυασμός των ανωτέρω ή εμβολισμό συνθετικών προθέσεων της έσω επιφάνειας με αυτοκύτταρα του ασθενούς.
Στην περιοχή του θώρακα και της κοιλιάς χρησιμοποιούνται λόγω του μεγάλου εύρους των αγγείων συνθετικά μοσχεύματα ενώ στα άκρα αυτομοσχεύματα ή συνθετικές προθέσεις.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό

Σύμφωνα με το παγκόσμιο οργανισμό υγείας και σε συνεργασία με επιφανής ιατρούς η θεραπεία σας γίνεται υπόθεση όλων μας.

Aγγειοχειρουργός
Αχιλλέας Νικολάου, MD, MSc

Πρότυπο Ιατρείο Αρτηριακών
& Φλεβικών Παθήσεων

Επικοινωνία

Δημητρίου Σούτσου 41, Αμπελόκηποι, Αθήνα 11521
+30 2116009490
Χάρτης

+30 6974007056

28ης Οκτωβρίου 122 – Γκλαβάνη, Βόλος 38221, +302421076265
Χάρτης

Αποστόλου Πάυλου 20-24, Κόρινθος 20100, +30 2741076556
Χάρτης

Σύνδεσμοι
  • Βιογραφικό
  • Διαβητικό πόδι
  • Κιρσοί κάτω άκρων
  • Στένωση Καρωτίδων
  • Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής
  • Περιφερειακή Αρτηριοπάθεια
  • Ραντεβού
  • Επικοινωνία